Recover

Business continue plan


In het risico onderzoeksplan zijn realistische bedreiging scenario’s benoemd, die impact hebben op uw meest essentiële processen en assets. Ondanks genomen voorzorgsmaatregelen moet u voorbereid zijn op een incident dat uw bedrijfscontinuïteit in gevaar brengt. We stellen dus niet de vraag óf u getroffen wordt door een cyber-gerelateerd incident, maar wat te doen áls u getroffen wordt.
In het Bedrijf Continuïteit Plan worden rollen en verantwoordelijkheden uitgewerkt om in diverse incidentscenario’s de belangrijkste bedrijfsprocessen te kunnen continueren. Dit zou bijvoorbeeld kunnen via een alternatieve infrastructuur. Verder wordt ook nagedacht over externe communicatie met overheid, leveranciers, klanten, serviceproviders, etc.

Disaster discovery plan


Het Disaster Recovery Plan bestaat uit een stappenplan waarin staat beschreven hoe kan worden teruggegaan naar de oorspronkelijke situatie. Soms kan dit worden bereikt door een recente back-up terug te plaatsen. In andere gevallen kan het noodzakelijk zijn het systeem vanaf scratch op te bouwen.
De te nemen stappen worden voor u gedocumenteerd zodat uw eigen mensen het systeem weer op kunnen bouwen.

Back-up strategie – NOC network operations center Haren

Een effectieve Back-Up Strategie is cruciaal voor uw bedrijfscontinuïteit. Tijdens het realiseren van projecten is de back-up procedure vaak het ondergeschoven kind en blijkt deze niet op orde te zijn op het moment men een restore wil uitvoeren.
Onze experts begrijpen uw industriële applicatielandschap als geen ander. Wij adviseren u over een passende strategie voor back-up van systeemplatform, applicatieprogrammatuur, masterdata, en (historische) productiedata. Ook voor de implementatie en onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres.
Met ons unieke AKSI- 3 datahotel opslagfaciliteit in Haren/Hoogkerk en Groningen bieden wij ook oplossingen voor IT-gerelateerde back-up systemen. Deze 3 datacenters zijn met dark fiber aan elkaar verbonden en hierdoor garanderen wij een veilige regionale opslag.
In ons NOC network Operations Center te Haren monitoren we 24/7 netwerksystemen.